Příspěvky – prosím o doplacení dlužných částek. Díky.