Příspěvky 2014

Od Nového roku upravujeme výši měsíčních příspěvků na částku 400 Kč.

Odůvodnění:

1. Od roku 2005 nebyly měsíční příspěvky upravovány a po devíti letech dochází k jejich drobné úpravě.

2. Částka 400 Kč odpovídá standardní výši příspěvků v našem klubu a plně koresponduje s poskytovanými službami oddílu a trenérů SK Slaný.

Z této částky budou i nadále tvořeny rezervy pro nákup materiálu pro trénink a příspěvek mužstva na nákup společného vybavení našich kluků. Další korekce příspěvku pro nadcházející rok se nechystá.